PROGRAM

KPS #RIDEHOMESAFE

Program ini bertujuan bagi memupuk minat keselamatan jalan raya di kalangan pelajar Sekolah Menengah di seluruh Malaysia.