PERTANDINGAN

VIDEO KESELAMATAN

JALAN RAYA

PENGENALAN

Pertandingan video keselamatan jalan raya peringkat kebangsaan ini terbuka kepada semua pelajar Sekolah Menengah di Malaysia.
(Tingkatan 4 – Tingkatan 6)

Penyertaan terbuka secara individu atau berkumpulan

Maksimum 5 peserta

TARIKH PENTING

MEKANIK PERTANDINGAN

1 Jun – 30 JuN 2022

Pendaftaran Pasukan
Beserta Sinopsis Video

16 Julai 2022

Bengkel
Pertandingan Video Keselamatan Jalan Raya KPS #RHS

16 JuLai - 31 ogos 2022
(6 minggu)

Projek implementasi
(Video tidak melebihi
5 minit)

12 - 19 september 2022

Penjurian dan senarai pendek penyertaan

29 september 2022

Penganugerahan dan pengumuman peringkat kebangsaan

HADIAH

TEMPAT PERTAMA

RM 1,000

serta sijil

TEMPAT KE 2

RM 700

serta sijil

TEMPAT KE 3

RM 500

serta sijil

TEMPAT KE 4 - 10

RM 300

serta sijil